Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Bố trí khung và trang ( indesign)- phần 11. Đường path và khung

Bạn có thể vẽ các đối tượng trong một tài liệu và sử dụng chúng như các đường path hay các khung. Đường path là đồ họa vector giống như những cái bạn tạo trong một chương trình vẽ như Adobe Illustrator. Các khung ( frame ) giống hệt như các đường path, với một khác biệt duy nhất – chúng có thể chứa văn bản hay các đối tượng khác. Một khung có thể tồn tại như một ô giữ chỗ (placeholder) – một ô chứa mà không có nội dung. Như các ô chứa và ô giữ chỗ, các khung là các khối xây dựng cơ bản cho layout của một tài liệu
Bạn có thể vẽ đường path và khung sử dụng các công cụ trong Toolbox. Bạn cũng có thể tạo các khung bằng cách đơn giản đặt ( nhập ) hay dán nội dung vào một đường path.
Bởi vì một khung chỉ là một phiên bản ô chứa của một đường path, bạn có thể làm bất cứ gì cho một khung mà bạn có thể làm với một đường path, như thêm một màu hay chuyển sắc cho màu tô hay đường viền của nó, hay hiệu chỉnh hình dáng của khung với công cụ Pen. Bạn thậm chí có thể sử dụng một khung như một đường path, hay ngược lại, bất cứ lúc nào. Sự linh hoạt này làm cho nó dể dàng thay đổi thiết kế của bạn, và cung cấp một phạm vi rộng các lựa chọn thiết kế.
Các khung có thể chứa văn bản hay hình ảnh. Một khung văn bản (text frame) qui định vùng được chiếm bởi văn bản, và cách văn bản sẽ tràn trong layout. Bạn có thể nhận dạng các khung văn bản bằng các cổng văn bản trong các góc trái bên trên và góc phải bên dưới của chúng.
Một khung đồ họa ( graphic frame ) có thể hoạt động như một khung viề hay nền, bạn có thể cắt xén hay che một hình ảnh. Khi hoạt động như một ô giữ chỗ rỗng, một khung đồ họa hiển thị một dấu chéo.
Nếu bạn không thể dấu chéo trong một khung đồ họa rỗng, chế độ hiển thị các khung có thể bị tắt
Tham khảo thêm tại đây

2. Hiện và ẩn cạnh khung

Không như các đường path, bạn có thể thấy các đường kẻ không in ( đường viền ) của các khung theo mặc định ngay cả khi khung không được chọn. Nếu cửa sổ tài liệu đang trở nền đông đúc, sử dụng lệnh Show/Hide Frame Edges để làm đơn giản hiển thị màn hình bằng cách ẩn các cạnh khung. Làm điều này cũng làm ẩn dấu chéo trong khung giữ chỗ đồ họa. Thiết lập hiển thị cho các cạnh khung không ảnh hưởng đến sự hiển thị của các cổng văn bản trong các khung văn bản.
Chú ý : cạnh khung được định nghĩa như một đường nét của khung, không phải cạnh bên ngoài của trọng lượng đường nét.
Làm một trong các thao tác sau :
             Để hiện hay ẩn các cạnh của khung, chọn View > Show/Hide Frame Edges.
             Để ẩn các cạnh khung, click Preview Mode ở đáy Toolbox.

3. Sử dụng các ô giữ chỗ để thiết kế trang

Khi văn bản và hình ảnh sau cùng của bạn có thể sử dụng, bạn có thể đơn giản thêm chúng vào một tài liệu; InDesign tự động tạo các khung khi bạn nhập chúng ( trừ khi bạn đang nhập văn bản hay hình trực tiếp vào khung đang có sẳn). Tuy nhiên, khi bạn chưa có nội dung hay bạn muốn phác họa thiết kế trước khi thêm văn bản và hình ảnh, bạn có thể sử dụng các khung như các ô giữ chỗ.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng một trong những kế hoạch sau :
             Vẽ các khung văn bản sử dụng công cụ Type, và các khung đồ họa sử dụng các công cụ vẽ. Xâu chuỗi các khung văn bản rỗng lại với nhau để việc nhập văn bản sau cùng chỉ tốn một bước.

Vẽ các hình rỗng sử dụng các công cụ vẽ. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu định nghĩa các vùng cho văn bản và hình ảnh, định nghĩa lại các khung giữ chỗ cho văn bản hay hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét