Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Tính tuổi dựa trên ngày sinh bằng PHP

Sau đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thủ thuật lập trình PHP tính tuổi dựa trên ngày sinh bằng PHP. Đây là một đoạn code PHP đơn giản nhưng rất hữu dụng. Với đoạn code này các bạn có thể dễ dàng tính số tuổi của một người mà không cần phải suy nghĩ tính toán gì cả, chỉ cần biết thông tìn về ngày tháng năm sinh của người đó là okie.

Để tính tuổi các bạn copy đoạn code sau để dùng :

1.     function getAge($birthdate = '0000-00-00') {
2.     if ($birthdate == '0000-00-00') return 'Unknown';
3.     $bits = explode('-', $birthdate);
4.     $age = date('Y') - $bits[0] - 1;
5.     $arr[1] = 'm';
6.     $arr[2] = 'd';
7.     for ($i = 1; $arr[$i]; $i++) {
8.     $n = date($arr[$i]);
9.     if ($n < $bits[$i])
a.     break;
10. if ($n > $bits[$i]) {
a.     ++$age;
b.     break;
11. }
12. }
13. return $age;
14. }

Các bạn nên nhớ nhập ngày tháng năm sinh theo format : YYYY-MM-DD như ví dụ sau :
         
1.getAge('1985-11-18');

 Tin khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét