Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Hướng dẫn tạo CSDL bằng php và mysql

Đầu tiên các bạn cài đặt Xamp sau đó mở một trình duyệt web lên và gõ vào http://localhost/phpmyadmin
1.Tạo Database (CSDL – Cơ Sở Dữ Liệu)
Bước 1: Nhập tên CSDL vào ô Create new database.
Bước 2: Chọn bạn chọn utf8_general_ci (thể hiện được tiếng việt)
Bước 3: Nhấn Create
Tài liệu học php

Như vậy là chúng ta đã tạo thành công một CSDL. Ở trên mình đã tạo CSDL có tên là tintuc. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tạo các bảng cho CSDL tintuc nhé.
2. Tạo Bảng (table)
Bước 1: Chọn database
Bước 2: Mục Name: khai báo tên table muốn tạo (ví dụ: danhmuc)
Bước 3: Mục Number of fields: khai báo số field trong table (ví dụ: 3)
Bước 4: Nhắp nút Go
Bước 5: Khai báo các field trong table
Bước 6: Nhắp nút Save

3. Thêm dữ liệu vào Bảng (table)
Bước 1: Chọn table
Bước 2: Nhắp link Insert (xem hình)
Bước 3: Nhập dữ liệu
Bước 4: Nhắp nút Go
Ví dụ: Thêm 2 record vào table danhmuc dưới đây.
Untitled-4
4. Xem dữ liệu trong Bảng (table)
Bước 1: Chọn table muốn xem dữ liệu
Bước 2: Nhắp link Browse (xem hình)
Mỗi lần hiện 30 records
Ví dụ: Xem dữ liệu trong table danhmuc.
Untitled-5
5. Sửa và Xóa dữ liệu trong Bảng (table)
Bước 1: Chọn table muốn xóa sửa (ví dụ danhmuc)
Bước 2: Nhắp link Browse.
Bước 3: Hiệu chỉnh/xóa:
Sửa record: Nhắp nút Edit (cây viết) trên dòng chứa record.
Xóa record : Nhắp nút Drop (dấu nhân màu đỏ) trên dòng chứa record.
Untitled-5
6. Sửa cấu trúc Table (bảng):
Bước 1: Chọn table
Bước 2: Nhắp link Structure
Bước 3:
Chỉnh field: Nhắp nút Change (cây viết)
Xóa field : Nhắp nút Drop (dấu nhân màu đỏ)
Thêm field : Nhắp nút Go trong mục Add
Untitled-6
7. Đổi tên Bảng (table)
Bước 1: Chọn table
Bước 2: Nhắp link Operations
Bước 3. Rename table to: gõ tên mới
Bước 4: Nhắp nút Go
Ví dụ: Đổi tên table danhmuc thành danhmuctin
Untitled-7
8. Xóa Bảng (table)
Bước 1: Chọn table
Bước 2: Nhắp link Drop
Ví dụ: Xóa table danhmuctin
Untitled-8
Lưu ý: Ở bước 1, nếu bạn chọn database thì có nghĩa là xóa database nhé.
Chúc các bạn học tốt môn lập trình php


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét