Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

CÂU LỆNH IF/ELSE ( php5 Mysql)1.     Mệnh đề if.

Khác với những ngôn ngữ lập trình khác, PHP sử dụng mệnh đề if riêng lẻ, cú pháp như sau:
                        if (điều kiện) mã lệnh được thi hành nếu điều kiện đúng;
Ví dụ:
                        if ($stockmarket >= 10000) echo “Hooray! Time to Party!”;
Trong trường hợp mệnh đề if có nhiều câu lệnh thì ta dùng dấu “{}” để bao bọc nó.
Ví dụ
if ($stockmarket >= 10000)
{
echo “Hooray! Time to Party!”;
$mood = “happy”;
$retirement = “potentially obtainable”;
}
Các phép toán dùng để so sánh trong mệnh đề if
Operator                                                       Appropriate Syntax
Bằng                                                                                                   : = =
Không bằng                                                                                       : != or <>
Lớn hơn                                                                                             :  >
Nhỏ hơn                                                                                             :  <
Lớn hơn hoặc bằng                                                                          :  >=
Nhỏ hơn hoặc bằng                                                                          : <=
Bằng, và kiểu dữ liệu thỏa kiểu dữ liệu giống nhau                    :  = = =
Không bằng hoặc kiểu dữ liệu không giống nhau                       : != =
Ví dụ:
<html>
<head>
<title>How many days in this month?</title>
</head>
<body>
<?php
$month = date("n");
if ($month = = 1) echo "31";
if ($month = = 2) echo "28 (unless it’s a leap year)";
if ($month = = 3) echo "31";
if ($month = = 4) echo "30";
if ($month = = 5) echo "31";
if ($month = = 6) echo "30";
if ($month = = 7) echo "31";
if ($month = = 8) echo "31";
if ($month = = 9) echo "30";
if ($month = = 10) echo "31";
if ($month = = 11) echo "30";
if ($month = = 12) echo "31";
?>
</body>
</html>

Kết quả như Hinh 1
hoc lap trinh php
Hoạt động của mệnh đề if tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác .
Điểm lưu ý trong ví dụ này là hàm date("n")sẽ cho giá trị tháng hiện hành khi người truy cập  vào website.

2.  Sử dụng if và else lồng nhau.

Trong một số trường hợp dùng mình “if” thì tốt, nhưng đôi khi kết hợp giữa “if” và “else” sẽ cho ta kết quả như mong muốn.
<html>
<head>
<title>Is it a leap year?</title>
</head>
<body>
<?php
$leapyear = date("L");
if ($leapyear = = 1) echo "Hooray! It’s a leap year!";
else echo "Aww, sorry, mate. No leap year this year.";
?>
</body>
</html>
Kết quả như Hình 2
hoc php

                     Câu lệnh if/else là một phần quan trọng cấu tạo nên lập trình php. Để có thêm kiến thức về lập trình bạn có thể tham khảo tải liệu dạy lâp trình web tại Việt Tâm Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét