Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Tạo ứng dụng ASP.NET

Bạn hãy chọn mẫu dự án lập trình web ASP.NET MVC 3 Web Application và đặt tên cho ứng dụng là ToDoApp và nhấn OK để tạo dự án.
Lúc đó hộp thoại New ASP.NET MVC Project sẽ xuất hiện và bạn sẽ có ba sự lựa chọn, bạn sẽ chọnInternet Application để dự án có cài đặt sẵn mã cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập và đăng xuất bằng cách sử dụng Membership Provider của ASP.NET.

ungdung_asp_2.JPGungdung_asp_2.JPG

Đồng thời bạn cũng chọn luôn View Engine là Razor để sử dụng Razor View Engine. Razor View Engine là điểm mới trên ASP.NET MVC 3, nó giúp cho chúng ta lập trình các Views một cách dễ dàng với cú pháp đơn giản hơn và thông minh hơn so với Web Forms View Engine ở các bản ASP.NET MVC trước.
Khi bạn click chọn nút OK, Visual Studio sẽ tạo dự án mới cho bạn, và bạn đã có một dự án ASP.NET MVC mà hầu như chưa phải lập trình một dòng code nào. Tuy nhiên dự án được tạo ra chỉ mới có cấu trúc cơ bản giúp bạn dễ dàng làm quen và lập trình với ASP.NET MVC.
Cấu trúc của dự án được tạo ra như sau:
Cấu trúc ứng dụng asp.net MVCCấu trúc ứng dụng asp.net MVC

Dự án ToDoApp có các thành phần mà chúng ta cần quan tâm là:
Tập tin Global.asax có chứa cấu hình định tuyến cho các request để ánh xạ các request với Controller và Action tương ứng
Tập tin Web.config chứa các cấu hình dành cho ứng dụng web
Thư mục Content chứa các tập tin tĩnh như tập tin CSS, hình ảnh..v.v
Thư mục Scripts chứa các tập tin JavaScript để chúng ta sử dụng trong các Views
Các thành phần Controllers, View, Models của MVC sẽ được lưu vào ba thư mục cùng tên
Bạn nên lưu ý rằng mỗi Controller sẽ có một thư mục chứa các Views thuộc về Controller đó trong thư mục Views. Ví dụ HomeController sẽ có thư mục /Views/Home chứa các View tương ứng của Controller này.

Khởi chạy ứng dụng
Đến đây bạn hãy nhấn phím F5 hoặc Ctrl-F5 để khởi chạy ứng dụng Web, bạn sẽ thấy trang web được chạy trên trình duyệt mặc định như dưới đây:
Khởi chạy ứng dụng asp mẫuKhởi chạy ứng dụng asp mẫu
Bạn cần lưu ý rằng, website được chạy trên ASP.NET Development Server và có cổng là 39797.
Khi chạy được ứng dụng này, bạn có thể thử đăng ký tài khoản và đăng nhập bằng cách click chuột vàolink Log On.
Lúc này ứng dụng chỉ là một ứng dụng căn bản với chức năng đăng nhập. Bạn hãy theo dõi bài tập tiếp theo để có thể hiểu cách lập trình ứng dụng và tìm hiểu cách hoạt động của ASP.NET 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét