Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Cài đặt các module cho Drupal

Nếu bạn muốn làm lập trình web với Drupal bạn cần cài thêm các module hỗ trợ để Drupal có thể giúp bạn tạo ra các trang web một cách nhanh chóng. Chúng ta có thể tải các module được các developer đóng góp, nhưng chưa công bố tại: Modules download của Drupal.org

Cài đặt module cho Drupal

Sau khi đã có các module cần thiết, chúng ta cần giải nén module của chúng ta vào đúng thư mục cài đặt drupal, có 3 vị trí để đưa module vào:
- path_to_drupal/modules/*******
- sites/your_domain_name/modules/*******
- sites/all/modules/********
Khi đã upload thành công, bạn vào trang điều hành module, kích hoạt các module mà chúng ta muốn sử dụng. Nhấp chuột vào nút "Save config".

Gõ bỏ module

Để đảm bảo cho database của site không dư thừa, khi gỡ bỏ các module, chúng ta cần thực hiện đúng các bước:
1. Vào trang điều hành module,
2. Bỏ chọn các module không muốn sử dụng, nhấp vào nút "Save config"
3. Vào tab Uninstall, nhấp chọn các module muốn gõ bở (xóa nội dung trong cơ sở dữ liệu).
4. Vào thư mục mà nguồn (source) của module được tải lên, xóa bỏ chúng
Chú ý
Việc uninstall một module chỉ có thể được thực hiện nếu như: người phát triển viết hàm uninstall cho module của họ và đó module có lưu dữ liệu trong database.

Các module không sử dụng nên xóa bỏ khỏi thư mục cài đặt drupal site để giảm bớt dung lượng cho web.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét