Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Thay đổi thuộc tính file php.ini cho từng website trong Apache

Có 1 website với thư mục lưu trữ gốc là /var/www/html/example/, với domain www.example.com. Để kiểm tra, trước tiên tạo file /var/www/html/example/phpinfo.php:
<?php
phpinfo();
?>
Đăng nhập vào địa chỉ http://example.com/phpinfo.php, sẽ hiển thị đầy đủ các mục thiết lập của php

Copy file php.ini từ /etc/php.ini đến thư mục /var/www/html/example
[root]# cp /etc/php.ini /var/www/html/example # dành cho fedora
[user_name]$ sudo cp /etc/php5/apache2/php.ini /var/www/example # đối với Debian và Ubuntu 
Bước tiếp theo, bạn cần thay đổi 1 số chi tiết để Apache có thể hiểu và tìm đúng file php cho website này. Thay đổi nội dung theo mẫu sau:
<VirtualHost 10.24.11.2:80>
ServerName example.com
ServerAlias www.example.com
PHPINIDir /var/www/html/example
</VirtualHost>
Sau đó, PHPINIDir sẽ là thư mục lưu trữ file php.ini

Khởi động lại Apache:
[root]# service httpd restart # dành cho hệ thống Fedora/Redhat/CenOS
[user_name]$ sudo apache2 restart # dành cho hệ thống Debian/Ubuntu
Chúc các bạn thành công!
Tin

1 nhận xét:

 1. Bước tiếp theo, bạn cần thay đổi 1 số chi tiết để Apache có thể hiểu và tìm đúng file php cho website này. Thay đổi nội dung theo mẫu sau:


  ServerName example.com
  ServerAlias www.example.com
  PHPINIDir /var/www/html/example


  Cái này là thay đổi ở đâu

  Trả lờiXóa